Wachttijd op dit moment is 7 weken

GZ-Psycholoog in Hoorn

Iedereen heeft wel eens een periode waarin alles heel moeizaam verloopt. We kunnen dan worstelen met allerlei gevoelens, gedachten en nare herinneringen. Tegelijkertijd tonen we een opmerkelijk vermogen om door te gaan en we bemoedigen onszelf dat het wel over zal gaan. Het is soms lastig om dit met anderen te bespreken en zeker de stap naar een psycholoog kan heel groot zijn.

In een rustige setting kan je met mij uiteenlopende problemen bespreken die in jouw leven spelen. En voor mij is het belangrijkste dat je je op je gemak en veilig voelt en dat er wederzijds vertrouwen en respect is. Dit werkt prettig en is noodzakelijk om te komen tot een succesvolle behandeling.

Wachttijd op dit moment is 7 weken

GZ-Psycholoog in Hoorn

Iedereen heeft wel eens een periode waarin alles heel moeizaam verloopt. We kunnen dan worstelen met allerlei gevoelens, gedachten en nare herinneringen. Tegelijkertijd tonen we een opmerkelijk vermogen om door te gaan en we bemoedigen onszelf dat het wel over zal gaan. Het is soms lastig om dit met anderen te bespreken en zeker de stap naar een psycholoog kan heel groot zijn.

In een rustige setting kan je met mij uiteenlopende problemen bespreken die in jouw leven spelen. En voor mij is het belangrijkste dat je je op je gemak en veilig voelt en dat er wederzijds vertrouwen en respect is. Dit werkt prettig en is noodzakelijk om te komen tot een succesvolle behandeling.

“De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering”

– Bertrand Russell

Over mij

Mijn naam is Dunette de Kroon. Ik ben GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) en Arbeids- en Organisatiepsycholoog.

Naast het behandelen van diverse problematiek van cliënten, begeleid ik werknemers en zelfstandig ondernemers van uiteenlopende bedrijven om perspectief te ontwikkelen en vooral om moed te vinden dit perspectief daadwerkelijk uit te voeren.

Dankzij mijn Westfriese “roots” heb ik een nuchtere kijk op het leven. Daarbij vind ik een warm en menselijk contact belangrijk en maak ik graag de slag naar concrete doelen en resultaten.

Voor mij is kennis en zelfreflectie belangrijk en daarom heb ik mijzelf verder ontwikkeld. Door het volgen van een postdoctorale studie tot GZ-psycholoog heb ik mijn BIG registratie behaald, wat mij heeft verrijkt en verdieping heeft gegeven. Een prachtige investering in mijzelf en mijn vak.

Mijn hart ligt bij het begeleiden van cliënten. Om mijn cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen, blijf ik mezelf ontwikkelen. Zo volg ik beroepsgerichte workshops, nascholing, intervisie en supervisie. Hierdoor blijf ik verbreding en verdieping vinden binnen mijn vakgebied en blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat mij vooral drijft in de begeleiding is de zoektocht naar jouw innerlijke kracht en die kracht te mobiliseren. Ik probeer je op een andere manier naar jezelf en jouw leven te laten kijken. Ik wil je laten ervaren hoe het is om op je eigen intuïtie te vertrouwen en hierdoor meer de regie te kunnen pakken. Ik word blij als je al reflecterend, ontdekt waar je staat. Dat je ontdekt dat je invloed kan uitoefenen op situaties, terwijl je dat gevoel eerder niet had. Als je eenmaal weet dat je jouw eigen beleving kan beïnvloeden of creëren, geeft dat een rotsvast vertrouwen. Het is altijd weer een voorrecht om dit proces mee te mogen maken.

Ik wil je stap voor stap naar het einddoel begeleiden, zodat je weer een waardevol en zinvol leven kan leiden. Dat je jezelf weer veilig voelt in relaties met anderen en daarnaast ook het gevoel hebt vrij en onafhankelijk te zijn. Dat je meer ruimte gaat ervaren en ziet hoe je op jouw eigen unieke wijze een weg door de wereld kunnen banen.

Naast het werken met methoden die hun effectiviteit hebben bewezen, vind ik het belangrijk om voortdurend te blijven aftasten of een bepaalde benadering bij jou past als persoon.

Ik ga ervan uit dat iedereen uniek is en ongebruikte potenties heeft. Veranderen is niet dat jij een ander wordt, maar dat je dichter bij jezelf komt. Weer duidelijk krijgen wat wel of niet bij je past en dat je meer bewust wordt van jouw behoeften en verlangens.

Het gaat vaak niet zozeer om het oplossen van problemen op een traditionele manier. Ik geloof meer in het verleggen van de koers in jouw leven, zodat het meer in overeenstemming komt met wat jij waardevol vindt. Als dat gebeurt, is de kans groot dat de problemen, waar jij mee te kampen hebt, zullen afnemen. Je leven kan opener en ruimer aanvoelen, zodat jij met meer veerkracht een zinvol bestaan kan leiden.

Werkwijze

Na aanmelding wordt binnen een werkdag contact met je opgenomen en een intakegesprek gepland. In het intakegesprek vindt een eerste kennismaking plaats, een inventarisatie van de klachten en een concretisering van de hulpvraag. Het doel is om een zo passend mogelijk advies en behandelplan te kunnen geven over mogelijke wegen naar herstel. In het op maat gemaakt begeleidingsplan wordt samen met jou bekeken welke aanpak het beste bij jou past om een positieve bijdrage te leveren aan jouw situatie.

Met deskundige psychologische begeleiding, betrokkenheid en aandacht leer je herkennen en erkennen wat nodig is om weer in jouw kracht te komen. Denk hierbij ook aan het in kaart brengen en versterken van jouw positieve eigenschappen.

Het uitgangspunt is dat je zelf de expert bent op het gebied van je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Het goed herkennen, begrijpen en bijsturen hiervan is echter gemakkelijker met de hulp van een professional. Het doorbreken van patronen vergt tijd en oefening.

Therapie

Afhankelijk van jouw klacht(en) en jouw hulpvraag maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden en technieken. Therapievormen en methoden moeten bij je passen. Een goed behandelplan heeft vaak verschillende invalshoeken en manieren van werken en aanpak.

Ik maak gebruik van:

 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
 • Affectfobie Therapie (AFT)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • EMDR
 • Interpersoonlijke Therapie (IPT)
 • Oplossingsgerichte Therapie
 • Positieve Psychologie
 • Schematherapie
 • Schrijftherapie

Coaching

Psychologie en coaching liggen dicht bij elkaar. Ik geef je handvatten zodat je zelfstandig je problemen kunt oplossen. Je zou kunnen zeggen dat je meer aan coaching hebt wanneer de problemen nog niet zo groot zijn en je alleen een duwtje in de goede richting nodig hebt.

Vind je het lastig om een keuze te maken. Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op om jouw situatie voor te leggen. Ik denk graag met je mee welke aanpak (coaching of een psychologische ondersteuning) het beste aansluit bij jouw situatie.

Coaching kan ingezet worden bij verschillende problemen, waaronder:
• Assertiviteit
• Problemen in interactie met anderen
• Managementvaardigheden
• Burn-out, preventief
• Lichte psychische problemen

Ik maak o.a. gebruik van:

 • Mentaliserend bevorderende begeleiding
 • Oplossingsgerichte aanpak
 • Positieve Psychologie

Samenwerking

Ik werk o.a. samen met de GGZ-instelling SpecialistenNet Consultancy.

SpecialistenNet Consultancy is een landelijk netwerk van vrijgevestigde professionals in de GGZ. GZ-psychologen werken zowel in de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en hebben zich georganiseerd in verschillende multidisciplinaire teams. Een psychotherapeut, psychiater en/of klinisch psycholoog is betrokken bij de SGGZ behandeling.

Intensieve therapie aan zee

Intensieve therapie en coaching in het buitenland

Ik heb een intensieve individuele psychologische begeleiding ontwikkeld speciaal voor zelfstandige ondernemers en managers, die een mentale belemmering ondervinden. Merkt u dat de dagelijkse druk te groot wordt en heeft u daardoor het gevoel niet meer aan de verwachtingen te kunnen voldoen? Zijn wekelijkse gesprekken met een psycholoog niet goed mogelijk door drukke of onregelmatige werkzaamheden?

Intensieve therapie aan zee
Dieptecoaching aan zee

Contact

P.O.C. Westfriesland

Bezoekadres: Nieuwsteeg 44, 1621 EE Hoorn

Postadres: Gedeputeerde laanweg 69, 1619 PB Andijk

Mail adres: info@psycholooginhoorn.nl

Telefoonnummer: 06 23 104 334

Info

KvK: 37152646
BTW: 1233.94.879
NIP: 207888
BIG: 09922145725
AGB Code zorgverlener: 94102683
AGB Code praktijk: 94063076

© 2016-2017 Dunette de Kroon

Website gemaakt door Pieter de Kroon / Fotografie Kirsten van Zelst