Mentaliserend bevorderende begeleiding

Mentaliseren is het vermogen om gedrag te begrijpen als intentioneel gedreven gedrag.

Je kan kiezen voor mentaliseren bevorderende therapie als je onvoldoende of niet reflecteert op jezelf, je onvoldoende inleeft in anderen en of geen zicht hebt op wat er in interacties gebeurt. Vooral als er sprake is van vervelende of zelfs destructieve interactiepatronen, waarbij niet mentaliseren leidt tot onbegrip, ruzie, conflicten en langdurige beschadiging van relaties

We richten ons op 3 thema’s:
• Zelfreflectie: begrijpen waarom je doet wat je doet
• Inleveringsvermogen in anderen: snappen waarom anderen doen zoals ze doen
• Interactie interpretatie: adequaat kunnen interpreteren van interactie