Klachten

Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wij streven ernaar je te behandelen op een manier die aansluit bij jouw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kan je toch niet tevreden zijn of een klacht hebben.
Heb je klachten over ons of de behandeling, aarzel niet die met ons te bespreken. Mogelijk kan in een gesprek jouw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

De klachtenprocedure van het NIP

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kun je overwegen een klacht in te dienen via een klachtenformulier of contact op te nemen via nip@klachtencompany.nl. Dat is een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl
Het NIP heeft een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend psycholoog. Het gaat om principes als: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.
Psychologen die lid zijn van het NIP, te herkennen aan het keurmerk, moeten zich aan deze beroepscode houden. Kijk in de code om te zien of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben.

Model Klachten- en geschillenreglement NIP