Acceptance and commitment therapie (ACT) 

Acceptance and commitment therapie (ACT) is een vorm van gedragstherapie. ACT brengt je in contact met wat er echt toe doet in jouw leven en je leert open te staan voor je ervaringen en meer bewust te zijn van wat je doet. Kern van ACT is accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt.

Het doel van ACT is je te helpen een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijkertijd de pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich mee brengt.

De behandeling vindt plaats aan de hand van 6 kernprocessen:

Defusie (kijken naar je denken): je leert ‘een stap achteruit te doen’ of jezelf los te maken van je gedachten, beelden en herinneringen. Je zet een stap achteruit en kijkt naar je denken in plaats van erin vast te raken. Je ziet je gedachten voor wat ze zijn. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.

• Contact maken met het huidige moment (Mindfulness): de vaardigheid om oordeelsvrij je ervaringen te observeren en te ondergaan. Je leert bewust aandacht te besteden aan je ervaring in het hier en nu.

Acceptatie (jezelf openstellen): je leert jezelf openstellen voor pijnlijke gevoelens, sensaties en emoties. Je vecht er niet langer tegen geeft ze wat ademruimte en laat ze zijn voor wat ze zijn. Dat betekent niet dat je ze fijn vindt. Het betekent dat je er ruimte voor maakt.

Zelf-als-context (het observerende zelf): In de loopt van je leven veranderen je lichaam, je gedachten, je gevoelens en je rol, maar de ‘jij’ die in staat is al die dingen op te merken of te observeren verandert nooit. Het is die ‘jij’ die er al je hele leven is. Je leert je meer bewust te zijn van je observerende zelf.

Verhelderen van waarden (weten wat ertoe doet): Waar wil je diep in je hart, dat je leven om draait? Waar wil je voor staan? Wat wil je doen met de korte tijd die je op deze planeet doorbrengt? Je leert je waarden duidelijk te krijgen. Waarden zijn als een kompas en geven richting welk pad je wil bewandelen.

Verbonden actie (doen wat je moet doen): je leert stap voor stap te veranderen, geleid door je waarden. Je gaat je richten op het aanleren van vaardigheden die het leven dieper en rijker maken.

Alle bovenstaande processen dragen bij aan psychologische flexibiliteit: het vermogen om met het volle bewustzijn in het huidige moment te zijn en daarbij open te staan voor jouw ervaring en te handelen naar jouw waarden.