Affect Fobie Therapie

Affectfobie Therapie is een vorm van een psychodynamische psychotherapie. Klachten worden verondersteld voort te komen uit het vermijden van bepaalde gevoelens uit angst, schaamte of schuldgevoelens. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos reageren als je geraakt wordt. Men heeft soms geleerd dat bepaalde gevoelens er ‘niet mogen zijn’, waardoor het op latere leeftijd moeilijk wordt om je bewust te zijn van deze gevoelens, ze daadwerkelijk te beleven en er eventueel uiting aan te geven. De manier waarop gevoelens weg worden gehouden noemen we afweer. In AFT leer je deze afweer te herkennen en eventueel te veranderen. Je zit hierdoor minder gevangen in patronen die eerder in je leven helpend kunnen zijn geweest, maar die je nu in de weg zitten.

Het doel van AFT is je bewuster te worden van de manieren die je hebt geleerd om bepaalde gevoelens niet te hebben. Je krijgt meer inzicht in jezelf en de relatie met anderen in je omgeving. Ook kan er aandacht worden besteed aan het adequaat uiting geven aan deze gevoelens. Alleen de blik op het verleden is niet toereikend. De tegenwoordige tijd als oefenplaats en een toekomstperspectief moet erbij betrokken worden.

Vooral bij mensen die emotionele confrontaties uit de weg gaan blijkt Affect Fobie Therapie goed te werken. Het geeft meer inzicht in patronen en helpt je om zaken minder uit de weg te gaan.