Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Veelal krijgen deze ervaringen vanzelf weer een plek. Hier speelt tijd een belangrijke rol.
In plaats van eroverheen komen, kan je er soms in vastraken. Dit kan leiden tot veranderingen in hoe je je voelt, denkt en handelt. Vaak realiseert je je niet dat de veranderingen gerelateerd zijn aan de gebeurtenis. Klachten kunnen ontstaan die je dagelijks leven behoorlijk kunnen ontregelen. Enkele voorbeelden hierbij zijn; herbeleving van de ervaring, vermijdingsgedrag, schuldgevoel of schaamte, slaapproblemen, nachtmerries, schrikreacties, stemmingswisselingen, somberheid, piekeren, paniek, relatieproblemen, angst en negatief zelfbeeld.

Het doel van EMDR is om ervoor te zorgen dat de nare herinnering minder sterk wordt en de emotionele lading die je erbij ervaart afneemt. Hierdoor zal de herinnering ook minder vaak ongewenst bij je opkomen en je minder overvallen.

Voordat de daadwerkelijke EMDR-sessie begint, wordt je gevraagd om te vertellen over de nare, mogelijk traumatische, gebeurtenis die jij hebt meegemaakt. Er wordt gekeken of deze behandeling past bij je draagkracht en mogelijkheden. Je probeert de nare gebeurtenis voor de geest te halen en in jouw hoofd als soort filmpje te laten afspelen. Vervolgens wordt je gevraagd om het filmpje stil te zetten bij een moment waarbij de emotionele intensiteit hoog is. Als je dit beeld helder hebt, start de EMDR.

EMDR is een intensieve therapie en werkt vaak snel.