Interpersoonlijke Therapie IPT

IPT is één van de bewezen effectieve behandelingen bij depressie. IPT is een kortdurende behandeling. Door het meest centraal staande probleem op te lossen, krijg je vaak genoeg energie en mogelijkheden om weer vooruit te kunnen.

IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. De therapie zal zich dus richten op een interpersoonlijk thema. Binnen IPT worden drie mogelijke centrale thema´s onderscheiden: Rouw, Interpersoonlijk conflict en rolverandering.