Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie is een gesprekstherapie, waarin de situatie zoals jij die jezelf wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Samen zoeken we naar kleine, haalbare, stappen die je kunt maken om die situatie te bereiken.

Er wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Als je successen boekt, ga je ervaren dat jij invloed kunt uitoefenen om jou leven vorm te geven.
Werken met oplossingsgerichte benadering betekent dat we jouw aandacht richten op het positieve, op de oplossing en op de toekomst. Dit zal veranderingen in de gewenste richting vergemakkelijken. Je gaat ervaren dat er op elk probleem uitzonderingen te vinden zijn die gebruikt kunnen worden om oplossingen te maken.

Om dit te bereiken, werken we met vragen die de kracht van jou naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.