Positieve Psychologie

Positieve psychologie gaat over veerkracht, optimaal functioneren en welbevinden.

Positieve psychologie richt zich op het versterken van jouw mogelijkheden om een plezierig, goed en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en iets bereiken in het leven. De missie van Positieve psychologie is om dat wat goed is te versterken.

Tijdens de begeleiding gaan we de sterke kanten (her)ontdekken en hierop voortbouwen en uitbreiden. Positieve emoties worden versterkt en hoop, creativiteit, motivatie, dankbaarheid en optimisme worden gevoed.

De vijf pijlers van positieve psychologie
Take notice; Het plezierige leven; waarin er plaats is voor plezier en genieten. Het gaat om het ervaren van positieve gevoelens.
Be active; Het goede leven; waarin je betrokken bent bij je werk, hobby’s en relaties. Het betrokken leven verwijst naar je inzet bij wat je doet.
Connect; Positieve relaties; het hebben van positieve relaties.
Give; Het zinvolle leven; waarin het niet alleen over jezelf gaat, maar ook over iets hogers, een doel en de zorg voor anderen. In hoeverre heb je het idee onderdeel te zijn van en bij te dragen aan een groter geheel?
Keep Learning; Iets bereiken in het leven; waarin het gaat over het neerzetten van prestaties en succes.