Schematherapie

Bij Schematherapie gaat het om bewustwording van eigen patronen van denken, ervaren en handelen. Er wordt gewerkt aan het verminderen van de kracht van vroege disfunctionele schema’s, om uiteindelijk de ‘Gezonde Volwassene’ te kunnen vergroten en versterken. Er wordt geleerd om vanuit de gezonde volwassenmodus de andere modi te matigen, koesteren en helen.

Een schema ontstaat door een ongelukkig samenspel van temperament, emotionele ontwikkeling en vroege ervaringen en is een representatie van emoties, gedachten, herinneringen en fysieke sensaties die het zelf, de ander en de wereld betreffen. Deze schema’s kenmerken ons denken, voelen en doen. Disfunctionele schema’s werken verstorend en belemmerend en kunnen aanleiding geven tot klachten en problemen.

Optioneel aangevuld met Mindfulness. Door met aandacht en een niet oordelende houding waar te nemen wat er gebeurt op dat moment dat er een schema getriggerd wordt, ontstaat er ruimte om op een andere manier dan gebruikelijk te reageren.