Schrijftherapie

Bij schrijftherapie wordt je aangemoedigd om vrijuit en gedetailleerd te schrijven over feiten, gedachten en gevoelens die met de traumatische of verdrietige gebeurtenis samenhangen. Vooral de meest pijnlijke gedachten en beelden mogen niet worden vermeden. De behandeling is intensief, omdat de gebeurtenis niet alleen mentaal, maar ook fysiek en emotioneel wordt benaderd en herbeleefd.

Het verleden kun je niet veranderen, wel je kijk daarop en de gevolgen daarvan op je huidige leven.

EMDR is een therapievorm met vergelijkbare mechanismen. De schrijftherapie kent een derde pijler ‘social sharing’. Je kan hierdoor jouw verhaal na voltooiing aan een voor jou belangrijke ander laten lezen. Mijn ervaring is dat je vooral hierdoor nogal eens extra steun en krediet kan krijgen van mensen in jouw omgeving. Het is een blijvend document waarvan het prettig kan zijn het op een later tijdstip in je leven nog eens over te lezen. Vooral bij verlieservaringen kan dit belangrijk zijn. Schrijven is een werkzaam coping mechanisme om moeilijke tijden door te komen.