Privacy

Wij hebben een beroepsgeheim. Wij geven nooit informatie aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. De huisarts en/of andere verwijzers worden uitsluitend na jouw toestemming geïnformeerd over de behandeling. Als je toestemming geeft, sturen wij een rapportage bij de start en aan het einde van de behandeling aan de huisarts. Ook overleg met en rapportage aan de bedrijfsarts vinden uitsluitend plaats na jouw toestemming. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars. Sowieso wordt nooit informatie verstrekt aan anderen dan huisartsen, bedrijfsartsen en behandelaars.

De patiëntenvertrouwenspersoon

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een PVP. De hulp van een pvp is gratis. De patiëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij een GGZ-instelling, maar bij de landelijke Stichting PVP De patiëntenvertrouwenspersoon behandelt uw informatie vertrouwelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. De helpdesk van de Stichting PVP is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Telefoon 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de helpdesk van de Stichting PVP kunt u vinden in de folder: “Vragen en klachten over de GGZ”. Deze folder is te downloaden via www.pvp.nl.