Coaching in Hoorn

De coach geeft jouw handvatten zodat je zelfstandig jouw problemen kunt oplossen. Je zou kunnen zeggen dat je meer aan coaching hebt wanneer de problemen niet zo groot zijn en je alleen een duwtje in de goede richting nodig hebt.

Oplossingsgerichte aanpak

Oplossingsgerichte aanpak is een gesprekstherapie, waarin de situatie zoals jij die jezelf wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Samen zoeken we naar kleine, haalbare, stappen die je kunt maken om die situatie te bereiken.

Lees meer

Mentaliserend bevorderende begeleiding

Je kan kiezen voor mentaliserende bevorderende begeleiding als je onvoldoende reflecteert op jezelf, je onvoldoende inleeft in anderen en of geen zicht hebt op wat er in interacties gebeurt.

Lees meer

Positieve Psychologie

Positieve psychologie richt zich op het versterken van jouw mogelijkheden om een plezierig, goed en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en iets bereiken in het leven. De missie van Positieve psychologie is om dat wat goed is te versterken.

Lees meer