Project omschrijving

Identiteits- en levensfaseproblematiek

Vaak wordt de onrust die een nieuwe levenssituatie met zich meebrengt vanzelf opgelost. We wennen als het ware aan de nieuwe situatie. Soms komen we er echter zelf niet goed uit en lopen vast, omdat we het even niet meer weten. Vaak is er niet echt sprake van een specifieke psychische klacht. Toch voelt het allemaal niet goed, je twijfelt meer, je kan je moeilijker aanpassen, raakt sneller geïrriteerd of je weet niet meer goed wie je bent of wat je wilt. Ondersteuning van een psycholoog wordt voornamelijk belangrijk als je merkt dat het je functioneren gaat belemmeren.

 

Kenmerken zijn:

  • Somberheid-, angst- en spanningsklachten
  • Moeite met grote keuzes maken
  • Moeite hebben met omgaan met veranderende levenssituatie
  • Het gevoel hebben ‘is dit het nu?’

Identiteitsproblematiek

Bij een identiteitsprobleem heb je niet meer helder waar je voor staat, wat je wilt, wat goed en niet goed voelt en wat jouw mening is. Dit probleem kan je onzeker maken en te afhankelijk voelen van anderen.

Behandeling identiteitsproblematiek

Het is voor iedereen belangrijk om te weten wie je bent, om zelfinzicht te hebben. Samen gaan we dit onderzoeken, waardoor je beter weet wat je wilt en waar je voor staat.

Levensfaseproblematiek

Elke fase in het leven van een mens wordt gekenmerkt door bepaalde verwachtingen. De maatschappij speelt hierbij een grote rol. Verwachtingen, en het al dan niet hieraan voldoen, kunnen voor veel druk, onvrede, twijfel en onzekerheid zorgen. Denk hierbij aan specifieke periodes waarin er veel veranderd, bijvoorbeeld de pubertijd, studeren, zelfstandig wonen, kinderen krijgen, kinderen gaan hun eigen leven leiden, met pensioen gaan en ouder worden. Dit alles vraagt om veel veerkracht.

Behandeling levensfaseproblematiek

Wanneer je in een andere levensfase komt en dit proces verloopt moeizaam, is het fijn als er iemand naar je luistert en meekijkt. Dit kan helpen om het verdriet en de spanning die met deze levensfaseproblemen samenhangen te verlichten. Er kan aandacht worden besteed aan het afscheid nemen van een eerdere levensfase, of gewerkt worden aan zelfvertrouwen in een nieuwe levensfase. Het helpt om een ander perspectief te horen, of te leren hoe je weer veerkrachtiger kan worden en in beweging kunt komen.

Door meer aandacht en tijd te nemen voor essentiële zaken groeit er meer voldoening en tevredenheid, wat de stemming ten goede komt. Een doel werkt als een magneet en mobiliseert bepaalde krachten als een kompas of richtingaanwijzer.

Maak een afspraak