Vergoedingen en tarieven

Wij werken zowel in de Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ).

De GGZ instelling SpecialistenNet (SGGZ), waar wij mee samenwerken, heeft met vrijwel alle grote zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Verzekerde zorg: BGGZ en SGGZ

De behandelingen binnen de BGGZ en de SGGZ worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Met ingang van 2014 geldt er zowel in de Gegeneraliseerde Basis GGZ als in de Specialistische GGZ geen eigen bijdrage meer. Wel wordt er aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico in de basisverzekering. Het eigen risico voor 2022 is € 385,00, tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken. De verzekeraar zal dit bedrag bij jou in rekening brengen, mits deze nog niet is uitgeput door andere zorginstanties. Voor informatie over jouw specifieke situatie kun je het beste contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

De BGGZ

De hulp in de BGGZ is kortdurend. De Basis GGZ kent 4 producten: licht, matig, intensief en chronisch. Voor elk geldt een maximaal aantal tijd/sessies. De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

 • psychologische hulp kort (ca. 5 consulten van 45 minuten)
 • psychologische hulp middel (ca. 8 gesprekken van 45 minuten)
 • psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken van 45 minuten)
 • psychologische hulp chronisch (ca. 11 gesprekken van 45 minuten)

N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Het is aan mij als regiebehandelaar (Dunette) om te bepalen hoe wij een behandeling inrichten.

De SGGZ

De SGGZ richt zich op (meer) complexe, ernstige, vaak meervoudige en diepgaande problematiek. De hulp in de SGGZ duurt meestal langer en het aantal sessies is niet gelimiteerd. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst en aard van jouw klachten. Er worden geen sessies of gesprekken meer met de ziektekostenverzekeraar afgerekend, maar een hele behandeling wordt op het eind en dus bij afsluiting afgerekend in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de behandeling en afsluiting. Deze vorm van specialistische behandeling worden verricht door GZ-psychologen onder supervisie van een psychiater, psychotherapeut of klinisch-psycholoog.

Verwijzing van de huisarts

Je hebt om voor behandeling in zowel de BGGZ als de SGGZ in aanmerking te komen een verwijsbrief van jouw huisarts of bedrijfsarts nodig en er moet sprake zijn van een psychische stoornis. Denk hierbij aan angsten, depressie, trauma en persoonlijkheidsproblemen. De huisarts maakt de inschatting of jij het beste geholpen kan worden in de BGGZ of de SGGZ en zal dit op de verwijsbrief aangeven. Op grond van het intakegesprek kan een inschatting gemaakt worden welke zorg geïndiceerd is. Mocht er sprake zijn van complexere problematiek dan is de huisarts meestal blij met een advies van onze kant daarover.

Om voor vergoeding van de kosten door je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
1. Je dient 18 jaar of ouder te zijn, aangezien wij geen contracten heb voor de Jeugd GGZ.

In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:

 • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • Gericht aan Specialisten-Net Psychologie i.v.m. goedkeuring
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis  (DSM-V code of op een andere manier)
 • Aangeven dat er verwezen wordt naar SGGZ of BGGZ

Onverzekerde zorg 

Als er geen sprake is van een psychische stoornis kun je natuurlijk ook hulp van ons krijgen, maar dan moet je deze zelf betalen. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het tarief per consult (1 uur) bedraagt € 85 euro (btw-vrij).

Vergoeding door de werkgever is ook een mogelijkheid. Dit kun je met de bedrijfsarts, case manager, direct leidinggevende of personeelsfunctionaris zelf overleggen. In dat geval sturen wij een offerte voor coaching of reïntegratie begeleiding aan jouw werkgever. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de organisatie.

Een afspraak op tijd afzeggen 

Kun je niet op een afspraak komen? Zeg dan de afspraak minimaal 48 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Dit kun je doen per telefoon, met een bericht op de voicemail of per email.
Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald. In voorkomende gevallen zal een rekening naar jou gestuurd worden. Er wordt een standaard tarief van € 60,00 gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.