Project omschrijving

Werkproblemen

Werkproblemen komen veel voor en zijn enorm vervelend. Op het moment dat je problemen hebt op je werk, kan je hele leven op zijn kop staan. Zo kan er sprake zijn van een slechte beoordeling, conflict, burnout, langdurige ziekte, ongewenste intimiteiten of discriminatie/pestgedrag en ontslag. Het is dan belangrijk erger te voorkomen en niet rond te blijven lopen.

Behandeling van werkproblemen

In de behandeling gaan we dieper in op de oorzaken en achtergronden van dergelijke situaties. We bespreken wat je er aan kan doen, want vaak is er meer mogelijk om de controle over de situatie terug te krijgen dan je denkt. Tijdens het intakegesprek zullen wij de verschillende mogelijkheden en begeleidingsvormen met je doornemen.

Vergoedingen van behandeling in werkproblemen

Werkgerelateerde problemen worden niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. Omdat het niet altijd duidelijk is of de problemen voortkomen uit het werk of dat de werkproblemen worden veroorzaakt door andere psychische problemen wordt hier tijdens de intake nader op ingegaan.

Maak een afspraak