Project omschrijving

Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is

Het komt vaak voor dat huisartsen en specialisten ook na uitgebreid onderzoek geen verklaring kunnen vinden voor jouw klachten. Het is niet juist om dan de conclusie te trekken dat er een psychologische oorzaak is voor de klachten moet zijn. Ook voor psychische klachten geldt dat eerst moet worden vastgesteld dat ze er werkelijk zijn.

Bij mensen met onverklaarde lichamelijke klachten komen ook psychische klachten voor. Het is niet onmogelijk dat de lichamelijke klachten veroorzaakt worden door de psychische klachten. Het omgekeerde komt echter even goed voor. Lichamelijke klachten kunnen psychische problemen veroorzaken. Ook kan het zijn dat de klachten geen verband hebben met elkaar.

Enkele voorbeelden van onverklaarbare klachten:

  • Hoofdpijn

  • Vermoeidheid

  • Buikklachten

  • Pijn of druk op de borst

Behandeling van onverklaarbare lichamelijke klachten

We kunnen samen onderzoeken of bijvoorbeeld stress een veroorzaker is van de klachten en kijken naar mogelijkheden om activiteiten meer te doseren, meer ruimte te nemen voor andere zaken die je energie geven, zodat je op een meer ontspannen manier in het leven kan staan.

Ook kunnen we samen met jou werken aan acceptatie van de pijn en jouw leven zo goed mogelijk aanpassen aan de pijn. Het is heel goed haalbaar om ondanks de lichamelijke ellende, toch een rijk en vol leven te leiden.

Maak een afspraak