Project omschrijving

Onverwerkte Rouw

Verlies hoort bij het leven, en daarmee rouw ook. Wanneer je een dierbare verliest, maar ook bij andere verlieservaringen (werk, vriendschap, na een scheiding) zal dit ertoe leiden dat een rouwproces op gang komt. Dit is verdrietig, maar we maken het allemaal mee en het is daarmee een normaal onderdeel van ons bestaan, hoe pijnlijk ook.

Soms kan je je bezwaard voelen of het lastig vinden om over jouw overleden dierbare of jouw verlieservaring te praten. Net na het overlijden of jouw verlieservaring is er vaak veel aandacht en medeleven voor jou, maar de aandacht neemt af en je weet niet goed meer wat te zeggen of hoe er te zijn voor de ander. Het rouwproces gaat echter door en ook de behoefte om hierover te spreken.

Behandeling van onverwerkte rouw

Het rouwproces is voor ieder mens anders. Behandeling is dan ook afhankelijk van uw persoonlijke wensen en levensovertuigingen.

Soms kan rouw leiden tot psychische problemen, zoals depressie en angst. Dan kan er sprake zijn van onverwerkte of gestagneerde rouw. Het doel van een behandeling is dan om het rouwproces weer op gang te helpen.

Maak een afspraak