Project omschrijving

Emotieregulatie problemen

Emotieregulatie is dat je vaardigheden hebt ontwikkelt om met je emoties om te gaan en dat je deze emoties adequaat kan uiten. Je kan problemen ervaren in het reguleren van je emoties, omdat je bijvoorbeeld moeilijk contact kan maken met jezelf en met je emoties.
Zo kan er sprake zijn van problemen met het ordenen en begrenzen van emoties. Of er is sprake van snel wisselende stemmingen, je wordt overweldigd door emoties en raakt hierdoor snel uit evenwicht.

Kenmerken van emotieregulatie problemen:

  • Je komt moeilijk in contact met je emoties

  • Je kan je emoties moeilijk verdragen
  • Je hebt gebrek aan controle over je emoties
  • Je kampt met gevoelens van leegte
  • Je kan je emoties moeilijk uiten

Behandeling van Emotieregulatie problemen

Een van de behandelmogelijkheden is gericht op de geleidelijke vermindering van angst voor emoties en het leren reguleren en integreren hiervan. Er wordt vanuit gegaan dat klachten het gevolg zijn van een intern conflict tussen opdringende verlangens enerzijds en remmende gevoelens (angst, schaamte, schuld) anderzijds. Afweerpatronen helpen om dit conflict niet te voelen, maar kunnen tegelijkertijd klachten veroorzaken.

Het zichtbaar maken van dit interne conflict en stapsgewijs contact krijgen met de afgeweerde gevoelens staat centraal in de benadering.

Het doel is uiteindelijk te komen tot een balans tussen de zorg voor eigen behoeften en gevoelens en behoud van het contact met anderen. Deze nieuwe balans vertaalt zich in toename van welzijn en verbetering van het sociale en maatschappelijke functioneren.

Maak een afspraak