Project omschrijving

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Bij een posttraumatische stress-stoornis is de oorzaak van jouw problemen meestal duidelijk aan te wijzen. Een schokkende gebeurtenis, waarin sprake is van (dreiging) van letsel, bij jezelf of een ander kan leiden tot extreme angst. Herinneringen aan het trauma of andere gebeurtenissen die daarmee geassocieerd worden, kunnen eenzelfde reactie oproepen. Het gevolg hiervan kan zijn dat je situaties gaat vermijden die jij als bedreigend ervaart.

We spreken van PTSS als iemand gedurende minimaal 1 maand last heeft van:

  • Herbeleving van de traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld door nachtmerries

  • Vermijding van zaken die in verband staan met het trauma
  • Verdoving van de algemene responsiviteit
  • Symptomen van toegenomen spanning of opwinding (zoals concentratieproblemen, slaapproblemen, waakzaamheid, prikkelbaarheid of schrikachtigheid)
  • Het belemmert je in je dagelijks leven

Behandeling van PTSS

Er zijn verschillende behandelmethoden voor handen. Onder andere EMDR en Schrijftherapie, maar ook Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief gebleken bij een posttraumatische stressstoornis. Meer informatie over de behandelmethoden kun je vinden onder het kopje Therapie.

Maak een afspraak