Therapie in Hoorn

Afhankelijk van jouw klacht(en) en jouw hulpvraag maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden en technieken. Therapievormen en methoden moeten bij je passen. Een goed behandelplan heeft vaak verschillende invalshoeken en manieren van werken en aanpak.

Acceptance and commitment therapie (ACT)

Acceptance and commitment therapie (ACT) is een vorm van gedragstherapie. ACT brengt je in contact met wat er echt toe doet in jouw leven en je leert open te staan voor je ervaringen en meer bewust te zijn van wat je doet.

Lees meer

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Tijdens deze therapie richt je je op het veranderen van gedachten en gedrag.

Lees meer

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Het doel van EMDR is om ervoor te zorgen dat de nare herinnering minder sterk wordt en de emotionele lading die je erbij ervaart afneemt. Hierdoor zal de herinnering ook minder vaak ongewenst bij je opkomen en je minder overvallen.

Lees meer

Positieve psychologie

Positieve psychologie richt zich op het versterken van jouw mogelijkheden om een plezierig, goed en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en iets bereiken in het leven. De missie van Positieve psychologie is om dat wat goed is te versterken.

Lees meer

Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie is een gesprekstherapie, waarin de situatie zoals jij die jezelf wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Samen zoeken we naar kleine, haalbare, stappen die je kunt maken om die situatie te bereiken.

Lees meer

Schematherapie

Bij Schematherapie gaat het om bewustwording van eigen patronen van denken, ervaren en handelen. Er wordt gewerkt aan het verminderen van de kracht van vroege disfunctionele schema’s, om uiteindelijk de ‘Gezonde Volwassene’ te kunnen vergroten en versterken. Er wordt geleerd om vanuit de gezonde volwassen modus de andere modi te matigen, koesteren en helen.

Lees meer

Schrijftherapie

Bij schrijftherapie wordt je aangemoedigd om vrijuit en gedetailleerd te schrijven over feiten, gedachten en gevoelens die met de traumatische of verdrietige gebeurtenis samenhangen. Vooral de meest pijnlijke gedachten en beelden mogen niet worden vermeden. De behandeling is intensief, omdat de gebeurtenis niet alleen mentaal, maar ook fysiek en emotioneel wordt benaderd en herbeleefd.

Lees meer

Interpersoonlijke Therapie

IPT is één van de bewezen effectieve behandelingen bij depressie. IPT is een kortdurende behandeling. Door het meest centraal staande probleem op te lossen, krijg je vaak genoeg energie en mogelijkheden om weer vooruit te kunnen.

Lees meer