Project omschrijving

Angstklachten

We weten allemaal hoe het voelt om angstig te zijn. Op zich is het een heel normale reactie. Wanneer we geconfronteerd worden met dreigend gevaar maakt ons lichaam zich klaar om te vechten of te vluchten. Reëel gevaar van buitenaf, waar je maar beter op voorbereid kunt zijn. Je kunt echter ook angstig van binnen zijn. Angstig om iets niet goed te doen. Ook die angst kan nuttig zijn, want hierdoor kan je in bepaalde situaties juist beter presteren.

Soms kan je opeens worden overvallen door angstige gevoelens, zonder te weten waarom. Deze angst kan zo hoog oplopen dat de angst echte paniek wordt. De angst wordt je steeds meer de baas. Angst kan ervoor zorgen dat je minder goed functioneert op allerlei levensgebieden, wat uiteindelijk kan leiden tot bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid. Of je schaamt je voor wat je doet of je voelt je schuldig. Lichamelijke gewaarwordingen van duizeligheid, trillen, tintelen van armen en vingers of juist een verdoofd gevoel, stijve spieren, hartkloppingen en kortademigheid kunnen ook een uiting zijn van angst.

Veel voorkomende angstklachten

  • Paniek
  • Obsessieve compulsieve stoornis
  • Fobie
  • Sociale fobie
  • Gegeneraliseerde angststoornis

Behandeling van angstklachten

Er bestaan verschillende manieren om angst aan te pakken. Wat de beste angst behandeling is hangt af van de soort angst. Tijdens het intakegesprek zullen wij de verschillende opties met je doornemen.

Paniek en Agorafobie

Paniek is een hevige aanval van angst, die gepaard gaat met zweten, benauwdheid, duizeligheid, hartkloppingen en gevoel van onwerkelijkheid. Als paniekaanvallen regelmatig terugkeren, spreekt men van een paniekstoornis. Bij Agorafobie is er sprake van angst voor grote ruimtes waar veel mensen aanwezig zijn (pleinvrees).

Obsessieve-compulsieve stoornis

Bij een obsessieve-compulsieve stoornis staan dwanggedachten en dwanggedrag centraal. Bij dwanggedachten heb je nare negatieve gedachten. Die roepen veel angst op en nemen je zodanig in beslag dat je er als het ware door verlamd raakt en eigenlijk niet meer goed kan functioneren. Bij dwanghandelingen gaat het om bepaalde handelingen, die steeds opnieuw uitgevoerd moeten worden. Daar kun je dagelijks uren aan besteden en zo krijgen andere zaken, zoals je relatie, werk of gezin, steeds minder aandacht. Je loopt het risico in isolement te raken omdat je je schaamt tegenover anderen.

Fobie

Een specifieke vorm van angst is een fobie. Hierbij is sprake van angst voor bepaalde dingen zoals bijvoorbeeld dieren of situaties, zoals afgesloten ruimtes. De angst kan samen gaan met heftige lichamelijke reacties en paniekgevoelens. Je weet wel dat het gevaar niet reëel is maar de angst wint het van het gezonde verstand. Een fobie gaat vrijwel altijd samen met vermijdingsgedrag. Daardoor word je belemmerd in het dagelijks functioneren. Meest voorkomende fobieën: hoogtevrees, vliegangst, angst om auto te rijden en angst voor grote en/of kleine ruimtes, dieren en spreken in het openbaar.

Sociale fobie

Als angst betrekking heeft op sociale contacten spreekt men wel van sociale fobie. Ook faalangst, de angst om in ogen van anderen te kort te schieten, kan men zien als een vorm van sociale angst. Iedereen is wel eens verlegen of niet op zijn gemak in sociale situaties. Pas wanneer iemand door de angst niet meer goed kan functioneren in het dagelijks leven, privé of op het werk, kan gesproken worden van een sociale fobie.

Gegeneraliseerde angststoornis

Met een gegeneraliseerde angststoornis maak je je overmatig veel zorgen. De kans dat er iets ergs zal gebeuren kan je ‘overschatten’. Je vermogen hiermee om te gaan kan je ‘onderschatten’. Je maakt je voortdurend zorgen over allerlei dagelijkse dingen en voel je daardoor rusteloos en zenuwachtig. Je bent bezorgd om dingen die zouden kunnen gebeuren, maar waarvoor geen directe aanleiding is.​

Maak een afspraak