Project omschrijving

Burnout

Burnout geeft aan dat iemand gedurende langere tijd overbelast is, wat geresulteerd heeft in psychische en lichamelijke klachten. Spanningsklachten blijven bestaan of komen steeds terug, omdat er geen structurele oplossing wordt gevonden voor de disbalans tussen draagkracht en draaglast.

Met concentratieverlies, geheugenproblemen en uitputting lijkt inderdaad elke opdracht een onmogelijke zaak. Hoe langer je werkt, hoe meer je geconfronteerd wordt met beperkingen en mislukkingen. Elk nieuw project lijkt overweldigend en onmogelijk. Het centrale kenmerk van een burnout is emotionele uitputting. Je bent zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput. Je hebt het gevoel ‘opgebrand’ te zijn, dat “de accu leeg is”. Je hebt geen energie om jouw werk of andere taken en activiteiten aan te kunnen.

Je verliest vertrouwen in jezelf. Bevlogenheid, motivatie en energie om nieuwe uitdagingen aan te gaan of lopende zaken af te handelen raken opgedroogd. De ‘druppel’ die de emmer doet overlopen, zoals afwijzing of kritiek, waardoor het laatste greintje zelfvertrouwen wegvalt en je je totaal waardeloos beoordeelt. Vaak heb je het gevoel op afstand te staan van je werk en de mensen om je heen, waardoor je je afstandelijk en prikkelbaar kan gaan voelen en gedragen.

Behandeling van burnout

Op basis van een sterkte/zwakte analyse met betrekking tot jouw functioneren stellen we samen een behandelingsprogramma op. Jij bent ‘uniek’ en daarom is maatwerk het uitgangspunt. Aan de hand van bewezen effectieve methoden maken wij gebruik van verschillende psychodynamische, cognitieve en creatieve technieken.

Je leert veel over jezelf in de loop van de behandeling. Je gaat jezelf beter begrijpen. Alleen de blik op het verleden is niet toereikend. De tegenwoordige tijd als oefenplaats en een toekomstperspectief moet erbij betrokken worden. Tijdens het herstel onthaasten cliënten en vinden ze tijd om hun leven, hun motivaties en levensdoelen, hun eigen positie in relatie tot anderen te (her) bekijken. Je krijgt toegang tot ongeuite gevoelens, creatieve hulpbronnen en emotionele tekorten worden ingevuld. Je verwerkt problemen en bereidt je voor op de aanpak van nieuwe levensgebeurtenissen en toekomstige confrontaties met stressoren.

Met de opgedane inzichten wordt samen met jou toegewerkt naar een concreet en praktisch toepasbaar toekomstplan gericht op alle levensgebieden. Hierin zijn nieuwe doelen, creatieve oplossingen en andere keuzemogelijkheden verwerkt.

Maak een afspraak