Project omschrijving

Lage zelfwaardering

De meeste psychische klachten gaan gepaard met een afname in zelfvertrouwen. Het kan echter ook zijn dat een negatief zelfbeeld de oorzaak is van problemen waar je steeds tegenaan loopt. In dat geval is het belangrijk om vooral aan het zelfbeeld te werken in de behandeling.
Over het algemeen zijn we goed in staat, prestaties van onszelf negatief te beoordelen en hebben we allemaal een ‘criticus’ die steeds commentaar geeft op wat we doen. We hebben vaak niet geleerd om mild naar onszelf te kijken en meer naar de positieve kanten van onszelf te kijken.

Soms steekt twijfel de kop op bij alles wat je onderneemt. Die twijfels kunnen voortkomen uit overtuigingen die je al sinds kinds af aan zijn meegegeven. Waarnaar je denkt te moeten leven vanuit die overtuigingen (leefregels). Ook kunnen die twijfels ontstaan door wat je hebt meegemaakt of door een kritische omgeving. Ook de media kan een rol spelen die een bepaald beeld creëert waaraan we zouden moeten voldoen.

Behandeling van een Lage zelfwaardering

Tijdens de therapie leer je om in contact te komen met je innerlijke zelf en je eigen krachten te ontdekken. Je leert weer te leven vanuit jezelf en te luisteren naar je eigen gevoelens, gedachtes, waarden en overtuigingen. Je leert jezelf meer te waarderen door milder over jezelf te denken en positiever naar jezelf te kijken. Hierdoor kan je meer autonomie ervaren en leren beter je grenzen te bewaken en aan te geven.

Weet wie je bent, wat voor jou haalbaar is, houd jezelf een spiegel voor en bekijk die in alle eerlijkheid. Accepteer vervolgens wat je daar ziet en heb daar vrede mee.

Maak een afspraak